Главная | Регистрация | Вход
оомото sekai
Меню сайта
Категории каталога
ссылки на сайты [7]
Форма входа
Приветствую Вас случайный пассажир
Поиск
Друзья сайта
Статистика
Наш опрос
Чего больше: добра иль зла?
Всего ответов: 1268
Мини-чат
Главная » Файлы » эзотерика » ссылки на сайты

Китай спровоцировал Плошчу
[ · Скачать удаленно () ] 07.02.2011, 21:13
польская сетевая газета  wiadomosci.wp.pl разместила статью, проф. Ядвиги Станишкис, намекающую на китайский след событий в Минске 19.12, так называемой Плошчы:

"Łukaszenka przygotowuje skok na Rosję"


Jadwiga Staniszkis
W Egipcie wojsko jest kluczowym i - nieprzewidywalnym - graczem. Utrzymanie jego neutralności jest warunkiem uniknięcia wojny domowej. Także dlatego, że kolektywnie kierowany - przejściowy reżim wojskowo - biurokratyczny mógłby umożliwić rozmontowanie klik i oligarchii umocowanych przez 30 lat klientelizmu reżimu Mubaraka i pozwolić na prawdziwą demokratyzację w przyszłości. prof. Jadwiga Staniszkis

Mińsk ma stać się wizytówką modelu chińskiego dla Rosji nieudolnie szukającej własnej drogi rozwoju. To, co dziś widać - próby Łukaszenki, aby zrusyfikować własne społeczeństwo - paradoksalnie oznacza, że przygotowuje on skok polityczny na Rosję. I chce przedstawić się jako bardziej kompatybilny z nią twór, niż obecnie - pisze Jadwiga Staniszkis w Wirtualnej Polsce.

Pamiętam grudzień 81 roku w Polsce - moment wprowadzenia stanu wojennego. Jednym z powodów wyboru terminu tej operacji była chęć zatrzymania w koszarach poborowych. Nowi, którzy mieli przyjść już w styczniu, przeszli przez doświadczenie Solidarności i mogli być nieprzewidywalni. W Egipcie także to wojsko jest kluczowym i - nieprzewidywalnym - graczem. Utrzymanie jego neutralności jest warunkiem uniknięcia wojny domowej. Także dlatego, że kolektywnie kierowany - przejściowy reżim wojskowo - biurokratyczny mógłby umożliwić rozmontowanie klik i oligarchii umocowanych przez 30 lat klientelizmu reżimu Mubaraka i pozwolić na prawdziwą demokratyzację w przyszłości.Pustka władzy i wejście w nią fundamentalistów grozi globalną destabilizacją. Talibowie uzyskali przewagę w Afganistanie (a NATO przegrywa) także dlatego, że - w imię demokratyzacji - zdestabilizowano Pakistan.

Scena geopolityczna zmienia się dziś gwałtownie i widać tu szczególną pętlę. Władze Chin boją się podobnego społecznego wybuchu, w imię godności, wolności i sprawiedliwości, jaki dziś obserwujemy w Egipcie. A równocześnie to właśnie Chiny zmieniłyby ostatnio wektor polityczny na Białorusi. Tuż za naszą granicą. Łukaszenka odwrócił się od Europy i zlekceważył jej skromną ofertę pomocy finansowej, bo otrzymał lepszą od Chin. Wielomiliardowy kredyt tuż przed wyborami, z ofertą wprowadzenia podobnej jak w Chinach, stawiającej na inwestycje i technologie, formuły kapitalizmu państwowego.

Mińsk ma stać się wizytówką modelu chińskiego dla Rosji nieudolnie szukającej własnej drogi rozwoju.To, co dziś widać - próby Łukaszenki, aby zrusyfikować własne społeczeństwo - paradoksalnie oznacza, że przygotowuje on skok polityczny na Rosję. I chce przedstawić się jako bardziej kompatybilny z nią twór, niż obecnie. Prezydentura Wspólnoty Niepodległych Państw i model transformacji jako wzór - to prawdziwe ambicje Łukaszenki. A posługujące się nimi Chiny będą mogły nie tyko zdominować kolejny region świata (w każdy wchodząc inaczej) - do UE przez masowy zakup euroobligacji, ale pokazać Europie, na czym polega chiński sukces. O ile masowy ruch ku demokratyzacji nie zmieni samych Chin. I tak pętla geopolityczna się zamyka.

Prof. Jadwiga Staniszkis specjalnie dla Wirtualnej Polski

--------------
перевод на русский
И готовит нам "китайский вариант"...

Минск должен стать визитной карточкой китайской модели для России, неудачно погрязшей в поисках своего пути развития. То, что сегодня видим - попытки Лукашенко, лишь бы русифицировать собственное население - парадоксально означает, что готовит он прыжок политический на Россию.

Я помню декабрь 1981 года в Польше, когда было введено чрезвычайное положение. Одним из поводов выбора этого момента для операции было желание задержать в казармах призывников. Новые, которые должны были прийти  в январе, имели уже опыт «Солидарности» и были бы непредсказуемы. Ключевым и непредсказуемым игроком армия является так же в Египте. Сохранение ее нейтралитета – залог, чтобы избежать гражданской войны. Так же и потому, что коллективно руководимый переходной военно-бюрократический режим мог бы позволить демонтировать клики и укрепленную 30 годами клиентелизма режима Мубарака олигархию и осуществить в будущем настоящую демократизацию.

Пустота во власти и вхождение в неё фундаменталистов угрожает глобальной дестабилизацией. Талибы получили преимущество в Афганистане (а НАТО проигрывает) в том числе и потому что – во имя демократии - был дестабилизирован Пакистан.

Геополитическая сцена меняется сейчас моментально, и здесь виден своеобразная петля. Власти Китая боятся подобного общественного взрыва во имя достоинства, свободы и справедливости, который мы наблюдаем сейчас в Египте. А одновременно именно Китай изменил в последнее время политический вектор в Беларуси. Непосредственно за нашей границей. Лукашенко отвернулся от Европы и проигнорировал ее скромное предложение финансовой помощи, так как от Китая он получил более привлекательное предложение: многомиллиардный кредит перед выборами с предложением ввести подобную китайской модель государственного капитализма, ставящую на инвестиции и технологии.

Минск должен стать визитной карточкой китайской модели для России, неудачно погрязшей в поисках своего пути развития. То, что сегодня видим - попытки Лукашенко, лишь бы русифицировать собственное население - парадоксально означает, что готовит он прыжок политический на Россию. Он хочет показаться более совместимым с ней, чем есть сейчас. Реальные амбиции Лукашенко: пост президента СНГ и модель трансформации как пример для подражания. А пользующийся этими амбициями Китай сможет не только подчинить своему влиянию очередной регион мира (в каждый входя по-своему – в ЕС посредством массовой скупки еврооблигаций), но и показать Европе, на чем основан китайский успех. Только если массовое стремление к демократизации не изменит самого Китая. И геополитическая петля замыкается.

Категория: ссылки на сайты | Добавил: oomoto
Просмотров: 1032 | Загрузок: 308 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]